Üzleti mediáció

Win-win megoldásra fókuszáló, együttműködés alapú alternatív vitarendezés. 

Olcsóbb és gyorsabb, mint a szokásos konfliktusrendezési eljárások.

Mi is az a mediáció?

A mediáció önkéntes jellegű vitarendezési forma. Az eljárásban a mediátor független, semleges és pártatlan közvetítőként segíti a feleket a konfliktus win-win megoldásához. 

A mediáció békés, diszkrét, idő- és költséghatékony alternatívája lehet a bírósági vagy egyéb hagyományos vitarendezési formáknak. 

Mivel a konfliktushelyzet megoldásában a felek aktívan részt vesznek és a mediáció mindenkori célja egy, az összes érintett fél számára optimális megoldás elérése, a végén senki sem kerül ki vesztesként a vitából. 

Ennek köszönhetően a mediáció segítségével rendezett konfliktusok után az adott üzleti kapcsolatok, együttműködések jelentős részben megmaradnak. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy a hagyományos vitarendezési eljárásokkal szemben (pl. bíróság, békéltető testületek, stb.) a mediáció eredményeként megkötött megállapodásokat nagyobb arányban tartják be a felek. 

Hogy miért? 

Egyszerű: ők maguk alakították ki és döntöttek róla, együtt. 

 

Üzleti mediáció

Diszkréció és a cég jó hírnevének védelme

A mediátort és az eljárásban résztvevő feleket is titoktartás kötelezi.

Ez azt jelenti, hogy a hagyományos vitarendezési formákkal szemben a mediációs folyamatból nem szivárog ki információ. Így más üzleti partnereink vagy a sajtó sem szerez tudomást konfliktusunkról és annak megoldásáról.

Pereskedés, nyilvános viták, ellenségeskedés, hosszú és drága bírósági eljárások?

Próbáljátok meg inkább békésen, zárt ajtók mögött megoldani konfliktusotokat egy jó kávé mellett, mediátor segítségével.

Ha valamiért nem sikerül kidolgozni egy mindenki számára optimális megoldást, a bírósági út továbbra is nyitva áll előttetek. Sőt még illetékkedvezményt is kaptok a mediáció költségeire való tekintettel.

A mediáció folyamata

Felkérés: a vitában álló felek írásban felkérik a választott mediátort a közvetítői eljárás lefolytatására. 

A felkérésnek tartalmaznia kell a felek adatait (cégek részéről a felektől meghatalmazott személyek adatait is), a vita tárgyát, a helyzet rövid ismertetését és azt, hogy a felek az adott ügyet közvetítői (mediációs) eljárás keretében szeretnék rendezni. Ha nemzetközi vonatkozású a vita, az eljárásban előnyben részesített nyelvet is jelezni kell. 

A mediátor 8 napon belül írásban nyilatkozik, hogy elvállalja-e az adott felkérést. 

Előkészítő ülés: a mediátor a felkérést elfogadó nyilatkozatával egyidejűleg meghívja a feleket az előkészítő ülésre, ahol minden érintettnek kötelező személyesen megjelennie. 

Ez alkalommal a mediátor tájékoztatást ad a mediáció alapelveiről, folyamatáról, költségeiről és a titoktartási kötelezettségről, illetve ekkor kerül aláírásra a szerződés is. Kitűzésre kerül továbbá az első mediációs ülés időpontja.

(Szükség esetén a mediátor a felekkel külön-külön is ülést folytathat le, minden érintett fél beleegyezésével. Ezen külön ülések segítségével pontosabban határozható meg, hogy mennyire előrehaladott és valóban mediálható-e a konfliktus.)

Mediációs ülés(ek): az ügy komplexitása és a felek együttműködésre való hajlandósága határozza meg leginkább az ülések számát, vagyis az eljárás hosszát.

Megállapodás: a mediáció során kialakított megállapodás részleteit írásban rögzítjük, az eljárás a dokumentum aláírásával véget ér.

Ha 4 hónapon belül mégsem sikerül egyezségre jutni, az eljárást a jogszabály szerint le kell zárni.

üzleti mediáció

Árak

Az árak alanyi áfamentesek.

Előkészítő ülés

Ingyenes / alkalom
  • 1 óra
  • Tájékoztatás, mediációs folyamat egyeztetése

Üzleti
mediációs ülés

20 000 Ft / óra
  • Max. 3 óra / alk.
  • 4 főnél nagyobb létszám esetén 30 000 Ft

Munkahelyi
mediációs ülés

18 000 Ft / óra
  • Max. 3 óra / alk.
  • 4 főnél nagyobb létszám esetén egyedi ár